Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych, pozyskanych od Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem http://www.auto-parts.com.pl przez Auto Parts  - Rafał Kończal Rzeszowska 2, 85- 373 Bydgoszcz.

Dane osobowe

Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności Sklepu są poufne. Przedmiotowe dane są przetwarzane i chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów, w tym dostarczenia zamówionych produktów. W tym celu Sklep może gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać takie dane Klienta jak:

·         imię i nazwisko Klienta,

·         adres zamieszkania,

·         numer telefonu,

·         adres poczty elektronicznej,

·         NIP (w przypadku Przedsiębiorców)

Dokonując zakupu lub składając zamówienie Klient wyraża zgodę na gromadzenie przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sklep danych osobowych Klienta wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji przez Sklep zamówienia, tj:

·         udzielenia informacji o stanie realizacji zamówienia;

·         dostarczenia przesyłki;

·         dokonania rozliczeń;

·         obsługi reklamacji w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.

W celu realizacji umowy Sklep może udostępniać zebrane od Klienta dane do takich podmiotów jak: firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności, rzeczoznawcy, zewnętrzne podmioty serwisujące. W takich sytuacjach przekazywanie danych ograniczone jest do wymaganego minimum.

Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Cookies

Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Zawierają one przede wszystkim informację potrzebne do tworzenia statystyk. Do zbieranych danych można zaliczać przede wszystkim czas odwiedzin strony, nazwę stacji klienta (identyfikowaną za pomocą protokołu HTTP), adres strony internetowej za pomocą którego nastąpiło wejścia do Sklepu czy też informacje o przeglądarce Klienta.

Wykorzystywane przez Sklep pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze Sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu.

Modyfikacja zakresu udostępnienia ww. danych możliwa jest przez Klienta za pomocą indywidualnego ustawienia własnej przeglądarki internetowej. Ograniczenie zakresu gromadzenia plików cookies może wpłynąć (ale nie musi) na możliwość zapoznawania się z materiałami zamieszczonymi w Sklepie.

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania