Regulamin sklepu

REGULAMIN

§ 1 Informacje ogólne

1. Sklep internetowy Auto Parts (dalej: Sklep) prowadzony pod adresem http://www.auto-parts.com.pl należy do: Auto-Parts  - Rafał Kończal ul. Rzeszowska 2, 85- 373 Bydgoszcz, NIP 9671132271.

2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez e-mail: auto-parts1@o2.pl lub tel. kom. 502 365 655.

3. Sklep prowadzi sprzedaż używanych części samochodowych (produkty) za pośrednictwem sieci Internet, zawierając umowę na odległość.

4. Klientem Sklepu może być:

a) Konsument czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo

b) Przedsiębiorca czyli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

5. W celu prawidłowego korzystania z oferty Sklepu, Klient powinien spełnić niezbędne wymagania do współpracy z systemem teleinformatycznym, w tym posiadać komputer lub inne urządzenie posiadające dostęp do Internetu, sprawne oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (np. Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome) oraz włączoną obsługę plików cookies.

§ 2 Informacje o cenach i produktach

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami netto (Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT).

 2. Informacje o produkcie i cenie zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych produktów.

§ 3 Konto

1. Klient może założyć w Sklepie Konto w celu korzystania z udogodnień związanych z jego wykorzystaniem, m.in.

a) ewidencja i historia zrealizowanych i niezrealizowanych transakcji;

b) brak konieczności wpisywania każdorazowo danych przy zamówieniu;

c) informowania o nowościach.

 2. Założenie i prowadzenie Konta jest darmowe.

3. Posiadanie Konta nie jest konieczne do składania zamówień i dokonania zakupów w Sklepie.

4. Klient w każdym czasie może usunąć Konto w ustawieniach (Twoje Konto).

 § 4 Składanie zamówień

1. Klient Sklepu może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu

2. Składanie zamówienia odbywa się poprzez dodanie wybranej ilości produktów do Koszyka. Przy każdorazowym dodanie produktu do Koszyka Klient może kontynuować zakupu lub przejść do finalizacji transakcji poprzez złożenie zamówienia na produkty znajdujące się w Koszyku.

3. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep przesyła maila do Klienta z informacją o złożonym zamówieniu. Przedmiotowa informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sklep otrzymał zamówienie Klienta.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie, w którym Sklep – po wcześniejszym zweryfikowaniu dostępności towaru – prześle do Klienta wiadomość mailową potwierdzającą zawarcie umowy sprzedaży. Weryfikacja zamówienia nie powinna trwać dłużej niż jeden dzień roboczy od momentu jego złożenia przez Klienta.

5. Sklep informuje każdego Klienta o statusie zamówienia droga mailową. Dodatkowo jeżeli Klient dokonał zakupu za pośrednictwem Konta, możliwe jest śledzenie statusu zamówienia po zalogowaniu w zakładce Twoje Konto->Ewidencja Zamówień.

6. Sklep przewiduje następujące statusy związane z zamówieniem:

a) Trwa weryfikacja zamówienia – status nadawany automatycznie po złożenie zamówienia, Sklep dokonuje weryfikacji dostępności produktu;

b) Anulowane - zamówienie zostało anulowane przez Sklep 

c) W realizacji – po zatwierdzeniu przez Sklep zamówienia jest ono przygotowywane do wysyłki lub do odbioru osobistego;

d) Gotowe do odbioru – zamówienie oczekuje na odbiór osobisty przez Klienta;

f)  Wysłany – zamówienie zostało odebrane ze Sklepu przez kuriera;


7. Sklep może anulować zamówienie z uwagi na:

a)  Brak towaru z magazynie (w takim wypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, a ewentualne dokonanie płatności zostanie zwrócone); 

b) Brak zrealizowania płatności za produkt przy wyborze płatności online w sytuacji opisanej w §6 ust. 3 Regulaminu - w przypadku zamiaru dokonania zakupu należy dokonać ponownego zamówienia produktu.

8. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny, bądź faktura VAT marża na życzenie. Paragon lub faktura wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.

9. Sklep zobowiązuję się dostarczyć produkty bez wad (tj. zgodnie ze specyfikacją określoną w informacji o produkcie).

§ 5 Dostawa i odbiór osobisty

 1. Klient może wybrać sposób odbioru/dostawy produktu wg. następujących opcji:

a. kurier;

b. odbiór osobisty;

2. Przy wyborze przez Klienta opcji doręczenia produktu kurierem, przesyłka powinna być gotowa do wysyłki w terminie do 2 dni roboczych, a doręczona w ciągu 1-3 dni roboczych od momentu jej nadania w zależności od firmy kurierskiej.

3. Klient jest odpowiedzialny za podanie prawidłowych danych adresowych dla dostawy zakupionego produktu. 

4. Odbiór osobisty zakupionego produktu możliwy jest pod adresem: Auto-Parts Pawia 3, 86 - 065 Łochowice od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

§ 6 Płatność

 1. Płatność za produkt może być dokonana w następujący sposób:

a) Płatność online (dotpay®) – przedpłata;

b) Płatność u kuriera– za pobraniem;

c) Płatność przy odbiorze osobistym (gotówka).

 2. W przypadku wyboru przez Klientami płatności online, odbywa się za pomocą serwisu dotpay®, według dostępnej przez ten serwis metody płatności na moment złożenia zamówienia, w szczególności:

a) Szybki transfer (w tym za pośrednictwem BLIK);

b) Przelew online;

c) Portmonetki elektroniczne.

 3. W sytuacji dokonywania zakupu i rozpoczęcia płatności za pomocą serwisu dotpay®, każde przerwanie procesu płatności (np. cofnięcie strony lub wystąpienie błędu, który uniemożliwia dokonanie płatności) uniemożliwi dokończenie zakupu za pośrednictwem serwisu dotpay®. W takiej sytuacji należy ponownie zamówić produkt i wybrać preferowany sposób dostarczenia i opłacenia zamówienia.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze produktu doręczonego przez kuriera, płatności należy dokonać przy doręczeniu paczki przez kuriera (gotówką – lub o ile kurier posiada terminal płatniczy – kartą płatniczą).

5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym, płatność odbywa się gotówką.

§ 7 Gwarancja

1. Na każdy oferowany w Sklepie produkt udzielana jest tzw. gwarancja rozruchowa (dalej jako gwarancja).

2. Okres gwarancji wynosi 14 dni od momentu otrzymania produktu przez Klienta.

3. Zakres gwarancji obejmuje sprzedaż produktu na terytorium Polski.

4. W ramach gwarancji Sklep odpowiada za wystąpienie wady produktu, do których należy zaliczyć:

a. nieprawidłowe parametry względem tych zaprezentowanych przy produkcie w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Klienta;

b. brak działania sprzedanego produktu (samoczynnie popsuł się);

c. uszkodzenie sprzedanego produktu, które nie było wiadome Klientowi w momencie składania zamówienia w Sklepie.

5. W sytuacji stwierdzenia wady produktu, o której mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu, Klient powinien odesłać go na adres: Auto-Parts Rafał Kończal Maślakowa 18, 86-065 Łochowice, celem zweryfikowania zasadności stanu faktycznego przez Sklep.

6. W ramach gwarancji w związku ze stwierdzoną wadą produktu Klient może żądać:

a. wymiany produktu na inny, znajdujący się w ofercie Sklepu na dzień złożenia żądania;

b. obniżenia ceny;

c. odstąpienia od umowy - zwrotu gotówki;.

 

7. Gwarancją nie są objęte sytuacje w ramach których:

a. produkt został uszkodzony przez Klienta (np. podczas montowania)

b. produkt został nieprawidłowo zamontowany;

c. produkt został zamontowany z niekompatybilnymi podzespołami;

d. produkt został eksploatowany w sposób niezalecany przez producenta;

 8. Możliwość skorzystania z gwarancji nie zawiesza ani nie ogranicza Konsumentowi możliwości złożenia reklamacji w oparciu o rękojmię za wady.

§ 8 Rękojmia za wady

 1. Reklamacja produktu odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny dla rękojmi za wady, o której mowa w art. 556 i następne.

2. Sklep wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady względem Przedsiębiorców.

3. Sklep ogranicza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady względem Konsumentów do jednego roku od dnia wydania produktu z uwagi na to, że oferowane w Sklepie produkty są używane.

4. Przy procesie reklamacyjnym możliwy i zalecany jest wcześniejszy kontakt ze Sklepem poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

5. Reklamowany produkt powinien być dostarczony do Sklepu osobiście lub przesyłką zabezpieczoną w odpowiedni sposób, w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia podczas transportu.

6. W celu przyspieszenia procesu reklamacyjnego Klient w swoim oświadczeniu może wskazać:

a. numer zamówienia i datę otrzymania produktu;

b. zauważoną wadę produktu i okoliczności jej wystąpienia

c. moment zauważenia bądź wystąpienia wady;

d. oczekiwanie Klienta dotyczące procesu reklamacyjnego względem Sklepu w związku z wadą produktu (naprawa produktu, jego wymiana, obniżenie ceny lub – gdy wada ma charakter istotny – odstąpienie od umowy);

e. dane kontaktowe (adres do doręczeń, telefon i adres e-mail), jeżeli są inne niż przy składaniu zamówienia,

a także doręczyć dowód zakupu (np. paragon fiskalny, fakturę).

7. Reklamowany produkt należy przesłać na następujący adres: Auto-Parts Rafał Kończal  Maślakowa 18, 86-065 Łochowice.

8. Konsument zostanie poinformowany poprzez wiadomość mailową lub telefonicznie o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przez Sklep reklamacji. Brak ustosunkowania się Sklepu w tym terminie oznacza uznanie reklamacji złożonej przez Konsument.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone m.in. w formie elektronicznej lub pisemnie.

2. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest pod tym linkiem.

3. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Konsument powinien odesłać zwracany produkt na własny koszt, prawidłowo go zabezpieczając na czas transportu. Do przesyłki najlepiej dołączyć paragon lub fakturę VAT marża. Produkt należy odesłać na adres: Auto Parts Rafał Kończal Maślakowa 18, 86-065 Łochowice.

5. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od momentu odstąpienia przez Konsumenta od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Sklep zwraca Konsumentowi – oprócz ceny produktu – poniesione przez niego koszty pierwotnej dostawy, nie większe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia produktu oferowanego przez Sklep. 

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d), w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e), w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

8. Prawo odstąpienia od umowy określone w tym paragrafie nie przysługuje Klientowi, który jest Przedsiębiorcą.

 § 10 Postanowienia końcowe

1. Zabronione jest umieszczenia na stronie sklepu treści o charakterze bezprawnym, naruszających powszechnie obowiązujące normy prawne.

2. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Rozpowszechnianie, w tym powielanie, bez zgody autora jest zabronione pod groźbą odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

3. W przypadku sporów wynikających z umowy sprzedaży z Klientem, który jest Przedsiębiorcą, sądem właściwym miejscowo będzie sąd w Bydgoszczy.

5. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innych właściwych ustaw, w tym ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wyszukiwarka


Zaawansowane wyszukiwanie
Koszyk
Twój koszyk jest pusty
Porównywarka
Wybierz produkty do porównania